POSTANI SPONZOR

APEL MOGUĆIM SPONZORIMA

Nažalost, ovaj prekrasan umjetnički sport nije prepoznat i dovoljno cijenjen u Hrvatskoj kako bi ga se podupiralo a njihove članove još više motiviralo. Jedini pravi sponzori naših sportaša su roditelji entuzijasti koji se uz trenere trude da zadrže ovaj klub na državnim i međudržavnim rezultatskim listama u vrlo visokom plasmanu.

Stoga molimo sve zaiteresirane za bilo kakav način sponzorstva u vlastitim okvirima i mogućnostima. Zainteresirani  nam se mogu obratiti putem telefona, mobitela, elektroničke pošte ili direktne uplate sredstava na naš žiro račun.

Svaki oblik potpore moguće je objaviti na našim internet stranicama kao i reklame ili logotipa na našoj sportskoj opremi.

HVALA VAM!

PODACI ZA UPLATU:

KLIZAČKI KLUB ZIBEL

I.B. MAŽURANIĆ 1

44000 SISAK

MB 03002109

OIB 75338769662

IBAN: HR7924070001100554520

NAŠI SPONZORI